Kuntavaalit 2017

Olen ehdolla Kihniön kunnanvaltuustoon numerolla 41

 

 

 

Lähdemme seuraavalle vaalikaudelle vastuumme tuntien ja tiukasti kuntalaisia puolustavasta linjasta kiinni pitäen.

Olemme valmiita tasavertaiseen yhteistyöhön kaikkien ryhmien kanssa. Tulevassa päätöksenteossa joudutaan melko varmasti tekemään vaikeitakin taloudenhoidon ratkaisuja. Niissäkin tulemme puolustamaan niiden kuntalaisten oikeuksia, jotka meille valtakirjan antavat, tavallisia ihmisiä.

Seuraavassa Kihniön Perussuomalaisten tulevan vaalikauden tavoitteita:

-Kihniön kunnan tavoitteena tulee edelleen olla itsenäisyyden säilyttäminen. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa olemme valmiita lisäämään.

-Talouden hoitoon tulee Kihniössäkin erityisesti kiinnittää huomiota. Investointien aiheuttama velkaantuminen täytyy jäädä tilapäiseksi piikiksi.

-Kunnan tulee kaikissa ostoissaan suosia lähialueen tuotteita. Kilpailulaki antaa kunnalle mahdollisuuden kokonaisedullisen tuotteen hankintaan.

-Omaishoidon tukeen on varattava talousarviossa rahaa niin, että se riittää koko vuodelle.

-Työllisyyteen ja uusiin työpaikkoihin on panostettava. Vain näin voimme saada asukasmäärämme säilymään.

-Sosiaali- ja terveystyön resursseja tulee Kihniössä lisätä. Kouluterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön tarpeeksi varhaisessa vaiheessa on panostettava.

-Kunnan tulee sitoutua peruspalveluiden säilyttämiseen lähipalveluina.

-Vanhusten kotona selviytymistä on tuettava avopalveluin mahdollisimman pitkään. Laitoshoidon tulee vastata inhimillisen hoidon vaatimuksia.

-Maaseutuhallinnon palvelut pitää säilyttää paikallisina. Alueellinen yhteistyö toimii, mutta paikalliset toimipisteet on säilytettävä.

-Kihniön elinkeinopolitiikkaan on saatava itsenäistä ajattelua ja omien mahdollisuuksien huomioimista.

-Kyläkeskusten viihtyvyyteen ja kylien elinvoimaisuuteen voimme kaikki omalta osaltamme vaikuttaa.

Oma kunta on kihniöläisille ylpeyden aihe. Pidetään yhdessä siitä huolta!

 

 

Kommentointi on suljettu.